مازیار برهانی
مربی دانشگاه (دانشگاه پیام نور کاشمر-دانشگاه علمی کاربردی کاشمر-دانشگاه ازاد اسلامی بردسکن و قائنات)
نوشته شده در تاريخ جمعه سی و یکم شهریور 1391 توسط مازیار برهانی |

قابل توجه دانشجویانی که با اینجانب پروژه مالی دارند:

 دانشجويان بايستي پس از انتخاب يكي از عناوين زير و انجام مراحل تحقيق، گزارش مدون، مكتوب و مشروح در مورد آن تهيه نمايد:

1-    رابطه بين سرمايه فكري و بازده سهام در شركتها

2-    بررسي وضعيت شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از لحاظ نوع فعاليت

3-    شناسايي عوامل كنترل داخلي در سيستم‌هاي اداري و مالي يك موسسه اقتصادي معين و شناسايي

نقاط ضعف و قوت آن

4-    بررسی دستورالعمل استقرار يك نظام كنترل داخلي

5-    بررسی سيستم جامع حسابداري براي يك شركت و شعب آن

6-    بررسی سيستم سهام براي يك شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

7-    بررسی تبديل يك سيستم حسابداري دستي به مكانيزه توسط يك نرم‌افزار مالي – مراحل اجراي كار و تهيه اطلاعات مورد نياز

8-    بررسی سيستم حسابداري صنعتي براي شركتي كه داراي محصولات فرعي و مشترك مي‌باشد

9-    بررسی سيستم بودجه‌بندي جامع در یک شرکت

10-  بررسی سيستم حسابداري پيمانكاري براي يك شركت ساختماني

11-  بررسی سيستم بهایابی صنعتي در یک شرکت

12-   بررسی سيستم حسابداری انبارداري در یک شرکت

13-   بررسی سيستم حسابداری حقوق و دستمزد در یک شرکت

نوشته شده در تاريخ جمعه سی و یکم شهریور 1391 توسط مازیار برهانی |

دانشجویان گرامی درس پروژه مالی می توانند یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنند.

1: طراحی یك سیستم محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد : ( دستی یا کامپیوتری ) که پاسخگوی پرسشهای زیر باشد

- تعریف سیستم حقوق و دستمزد

- انواع سیستمهای پرداخت حقوق ودستمزد در كشور (توضیح مختصر)

- توضیح در مورد سیستم حقوق مورد نظر درپرو‍ژه شامل تعیین مبانی حقوقی و نحوه ارتقای سالانه و...

- قوانین و مقررات مربوط به مالیات و بیمه حاكم بر سیستم مورد نظر

- نحوه ی جمع آوری اطلاعات كاركرد ماهانه واینكه توسط چه كسانی باشد

- چگونگی محاسبه حقوق ماهانه توسط حسابداری حقوق و دستمزد وپرداخت آن

- كنترلهای لازم برای كاركردها، انتقال كاركرد به لیست حقوق و دستمزد وپرداخت حقوق

- شیوه های مختلف پرداخت حقوق و معایب و مزایای آنها

- طراحی فرمهای مورد نیاز سیستم حقوق و دستمزد مورد نظر در پروژه

2:طراحی یك سیستم انبارداری که پاسخگوی پرسشهای زیر باشد:

- هدف از استقرار یك سیستم انبار

- فرمهای مورد نیاز در انبار

- كنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت كالا از فروشنده

- مجوزهای مورد نیاز برای دریافت كالا از انبار

- مشخصات مكان لازم برای نگهداری كالا

- مشخصات كارت انبار

- تعداد انبارهای لازم برای شركت

- ترتیب تنظیم فرمهای مختلف هنگام دریافت و خروج كالا از انبار وامضاهای مجاز لازم

- چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و مدارك انبار

- كنترل بین مدارك انبار ومدارك حسابداری

- در نهایت، دانشجو می بایست با طراحی یک شرکت فرضی ، انبار فرضی برای آن ایجاد نموده و سیستم تشریح شده را با اعدادی نمادین، برای آن شرکت پیاده سازی نماید.

3.طراحی یک سیستم حسابداری برای یک آموزشگاه علمی که پاسخگوی پرسشهای زیر باشد.

- شرح مختصری از عملیات واحد تجاری مورد نظربا تاكیید بر عملیاتی كه آثار مالی دارد

- طرح سرفصلهای حسابداری مورد نیاز واحد تجاری

- طراحی فرمهای مورد نیاز سیستم مانند فرمهای دریافت وپرداخت نقدی ، دریافت و پرداخت چك ،فرم تنخواه گردان ، فرم سند حسابداری و... ،تعداد نسخ آنها و نحوه ی توزیع هر یك

- تعریف عملیات مختلف مالی وانجام ثبت حسابداری آن و تعیین چگونگی شناسایی سود ونحوه بستن حسابها

- تعیین كنترلهای داخلی لازم در مراحل مختلف از جمله پرداختها ،صدور سند حسابداری ،ثبت سند حسابداری در دفاتر

- نحوه ی نگهداری موجودی كالا(ادواری –دایمی ) و روش ارزشیابی موجودیها

- بكارگیری موارد فوق برای انجام عملیات حسابداری اولین دوره ی مالی واحد تجاری مورد نظر با استفاده ازاعداد وارقام و رویدادهای مالی فرضی توسط دانشجو

4. طراحی یک سیستم حسابداری برای یک موسسه کشاورزی

5 طراحی یک سیستم حسابداری برای یک دفتر کافی نت

۶. تدوین مقاله ای با موضوع « گزارشگری مالی الکترونیکی ، مزایا و معایب .

7. تدوین مقاله ای با عنوان « گزارشگری منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی در حسابداری »

8. تدوین مقاله ای با عنوان « حسابداری اسلامی » و جایگاه آینده آن در ایران

9. تدوین مقاله ای با عنوان « مالیات بر ارزش افزوده و حسابداری مربوطه »

10. تدوین مقاله ای با عنوان « روشهای ارزشیابی سهام در بورس تهران »

11. پروزه : بررسی فرایند تولید یک صندلی در کارگاه و تعیین بهای تمام شده یک واحد صندلی بوسیله سیستم حسابداری صنعتی

۱۲. تدوین مقاله ای با عنوان «حسابداری تورمی»

13. تدوین مقاله ای با عنوان «حسابداری پیمان های بلند مدت»

14. تدوین مقاله ای با عنوان «حسابداری اجاره ها»

نوشته شده در تاريخ جمعه سی و یکم شهریور 1391 توسط مازیار برهانی |

دانشجویان گرامی درس پروژه مالی می توانند یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنند.

اخلاق در حسابداری از دیدگاه تهیه کنندگان، تایید کنندگان و استفاده کنندگان از صورتهای مالی و گزارشگری مالی

حسابرسی صورتهای مالی و نقش آن در کشف ، پیشگیری تقلب و فساد مالی

حسابداری اسلامی و چالشهای پیاده سازی آن در ایران

مدیریت مالی و قانون و مقررات بازار سرمایه

مدیریت مالی و هدفمندی یارانه ها و تحریم های اقتصادی

مدیریت مالی ، خصوصی سازی ، تجاری سازی و آزاد سازی

مدیریت مالی و چالشهای بازار سرمایه و پول

آخرین تحولات جهانی و آثار آن بر مدیریت مالی ایران

معرفی و کاربرد هزینه یابی هدف

معرفی و کاربرد ارزیابی متوازن

روشهای برآورد هزینه برای دوره های آنی

 بودجه ریزی جامع

بودجه ریزی سرمایه ای

معرفی و کاربرد مهندسی ارزش

معرفی و کاربرد تئوری گلوگاهها در برنامه ریزی های هزینه

معرفی حسابداری ساختگی

معرفی و کاربرد گزارشگری ابزار مالی مشتقه

معرفی و کاربرد حسابداری اجتماعی

معرفی و کاربرد حسابداری ناب

تاریخچه حسابداری و سیر انجمن های حرفه ای حسابداری در جهان و ایران

سایر موضوعات جدید به انتخاب دانشجو

نوشته شده در تاريخ جمعه سی و یکم شهریور 1391 توسط مازیار برهانی |

دانشجوياني كه درس پروژه مالي را اخذ نموده اند براي گذراندن اين واحد درسي مي توانند يكي از عناوين زير را بطور دلخواه انتخاب كرده و براساس آن گزارشی تهيه نمایند :

 

1- طراحي سيستم محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد : ( با استفاده ازبرنامه Excel ) که شامل موارد زیر باشد :

- تعريف سيستم حقوق و دستمزد

- انواع سيستمهاي پرداخت حقوق ودستمزد در كشور (توضيح مختصر)

- توضيح در مورد سيستم حقوق مورد نظر درپرو‍ژه شامل تعيين مباني حقوقي و نحوه ارتقاي سالانه و...

- قوانين و مقررات مربوط به ماليات و بيمه حاكم بر سيستم مورد نظر

- نحوه ي جمع آوري اطلاعات كاركرد ماهانه واينكه توسط چه كساني باشد

- چگونگي محاسبه حقوق ماهانه توسط حسابداري حقوق و دستمزد وپرداخت آن

- كنترلهاي لازم براي كاركردها، انتقال كاركرد به ليست حقوق و دستمزد وپرداخت حقوق

- شيوه هاي مختلف پرداخت حقوق و معايب و مزاياي آنها

- طراحي فرمهاي مورد نياز سيستم حقوق و دستمزد مورد نظر در پروژه

 

 2- طراحي يك سيستم انبارداري  که پاسخگوی پرسشهای زیر باشد:

- هدف از استقرار يك سيستم انبار

- فرمهاي مورد نياز در انبار

- كنترلهاي مورد نياز هنگام دريافت كالا از فروشنده

- مجوزهاي مورد نياز براي دريافت كالا از انبار

- مشخصات مكان لازم براي نگهداري كالا

- مشخصات كارت انبار

- تعداد انبارهاي لازم براي شركت

- ترتيب تنظيم فرمهاي مختلف هنگام دريافت و خروج كالا از انبار وامضاهاي مجاز لازم

- چگونگي ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالي و مدارك انبار

- كنترل بين مدارك انبار ومدارك حسابداري

- در نهایت، دانشجو می بایست با طراحی یک شرکت فرضی ، انبار فرضی برای آن ایجاد نموده و سیستم تشریح شده را با اعدادی نمادین، برای آن شرکت پیاده سازی نماید.

  3  - طراحی مدل ترازنامه ، سود وزیان،صورت جریانات نقدی با استفاده از برنامه Excel و همچنین محاسبه تعدادی از نسبت های مالی

برای نمونه فرم از نشریه شماره 166 سازمان حسابرسی استفاده شود. ضمنا نسبت های مالی در نشریه 129 سازمان حسابرسی تشریح شده است.

   4- ثبت و یا طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی یا صنعتی که شامل موارد زیر باشد:

-         شرح مختصري از عمليات واحد تجاري مورد نظربا تاكييد بر عملياتي كه آثار مالي دارد

-         طرح سرفصلهاي حسابداري مورد نياز واحد تجاري

-         طراحي فرمهاي مورد نياز سيستم مانند فرمهاي دريافت وپرداخت نقدي ، دريافت و پرداخت چك ،فرم تنخواه گردان ، فرم سند حسابداري و... ،تعداد نسخ آنها و نحوه ي توزيع هر يك

-         تعريف عمليات مختلف مالي وانجام ثبت حسابداري آن و تعيين چگونگي شناسايي سود ونحوه بستن حسابها

-         تعيين كنترلهاي داخلي لازم در مراحل مختلف از جمله پرداختها ،صدور سند حسابداري ،ثبت سند حسابداري در دفاتر

-         نحوه ي نگهداري موجودي كالا(ادواري – دايمي ) و روش ارزشيابي موجوديها

-         بكارگيري موارد فوق براي انجام عمليات حسابداري اولين  دوره ي مالي واحد تجاري مورد نظر با استفاده ازاعداد وارقام و رويدادهاي مالي فرضي توسط دانشجو

 5- ثبت یا طراحی یک سیستم حسابداری برای شرکتهای خاص مانند پیمانکاری ، کشاورزی و ... که شامل موارد زیر باشد:

-         شرح مختصری از فعالیتهای عملیاتی شرکت وشناسایی فعالیتهایی که آثار مالی دارند.

-         طراحی سرفصل های حسابداری مورد نیاز شرکت

-         طراحی نحوه نگهداری حساب موجودیها و مواد و مصالح کارگاه ها و ارزیابی آنها در پایان سال

-         طراحی فرم های مورد نیاز حسابداری ، انبار در دفتر مرکزی و کارگاههای شرکت

-         تعیین نحوه شناسایی درآمد در پایان سال

-         شرح مختصری از صورت وضعیت پیمانکاری ونحوه ثبت حسابداری آنها از دید پیمانکار

-         تعیین فعالیتهای مالی مختلف وصدور سند حسابداری برای هریک از آنها

-         شناسایی انواع مختلف مالیات وبیمه پیمانکاری با توجه به نوع قرارداد(درصد بیمه)

-         نحوه تسویه حساب با کارفرما ومدارک مورد نیاز دراین رابطه

 6- شناسایی عوامل کنترل داخلی درسیستم های اداری ومالی یک موسسه اقتصادی معین وشناسایی نقاط قوت وضعف آن

7- تهیه دستورالعمل جهت استقرار یک نظام کنترل داخلی

8- طراحی یک سیستم جامع حسابداری برای یک شرکت وشعب آن

9- طراحی سیستم سهام برای یک شرکت پذیرفته شده دربورس اوراف بهادار

10- تبدیل یک سیستم حسابداری دستی به مکانیزه توسط یک نرم افزار مالی

11- طراحی یک سیستم حسابداری صنعتی برای شرکتی که دارای محصولات فرعی ومشترک باشد.

12- طراحی یک سیستم بودجه بندی جامع

13- طراحی یک سیستم هزینه یابی صنعتی استاندارد

14- تشریح نحوه استفاده از نرم افزارهای مالی موجود در بازار مانند همکاران سیستم ، رایورز و ...

15- بررسی فرایند تولید یک صندلی در کارگاه و تعیین بهای تمام شده یک واحد صندلی بوسیله سیستم حسابداری صنعتی

 16- تحقیق درمورد « گزارشگری مالی الکترونیکی ، مزایا و معایب »

17- تحقیق درمورد« ارتباط با تاثير فن آوري اطلاعات در رشته حسابداري»

18- تحقیق درمورد « گزارشگری منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی در حسابداری » 

19- تحقیق درمورد « حسابداری اسلامی و جایگاه آینده آن در ایران »

20- تحقیق درمورد « مالیات بر ارزش افزوده و حسابداری مربوطه » 

21- تحقیق درمورد « روشهای ارزشیابی سهام در بورس تهران » 

22- تحقیق درمورد « حسابداری محیط زیست »

23- تحقیق درمورد « حسابداری مسئولیتهای اجتماعی »

24- تحقیق درمورد « کاربرد ABC در موسسات خدماتی »

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.

اسلایدر

دانلود فیلم